≡ 》 Her Beauty

Cách để con bạn luôn khỏe mạnh khi đi học vào mùa hè sau dịch Covid-19

Do dịch Covid19, các trường phổ thông sẽ kéo dài kì II của năm học 2019-2020 đến giữa tháng 7/2020. Như vậy, học sinh sẽ trải qua gần 2 tháng hè học tập tại Trường so với mọi năm. Giữa cái nắng nóng lên tới gần 40oC và lớp học hơn 50 học sinh trong các trường công lập, sức khỏe của các con có thể sẽ không được đảm bảo.