≡ 》 Her Beauty

10 điều về hôn nhân NÊN bỏ qua

Mùa xuân đang tới, cũng đồng nghĩa với mùa cưới đang gần kề. Khi đề cập đến hôn nhân, nhiều người thể hiện quan điểm rất gay gắt, nhưng có nhiều điều về hôn nhân mà chúng không nên quá bận tâm. Một số ý kiến có thể xuất phát từ văn hóa đại chúng, một số lại bắt nguồn từ cha mẹ chúng ta. Hãy bỏ qua những lời khuyên mâu thuẫn và đừng quá tin vào những điều sau đây về hôn nhân.