≡ 》 Her Beauty

10 chi tiết sai lầm về quá trình mang thai và sinh nở trong phim

Việc mang thai và sinh nở vốn đã luôn được vây quanh bởi nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau, tuy nhiên những quan niệm này đôi khi lại không chính xác hoàn toàn. Hơn nữa, truyền thông cũng chẳng thể nào giúp chúng ta phá vỡ những định kiến và quan niệm sai lầm về quá trình này bởi hầu hết các bộ phim đều xây dựng và tái hiện quá trình có con một cách thiếu chính xác. Sau đây là những ví dụ điển hình khi các chi tiết trong phim thể hiện những quan niệm sai lệch về việc mang thai và quá trình sinh nở.