≡ 》 Her Beauty

7 phụ nữ nổi tiếng Việt Nam có tên trong danh sách những người nổi tiếng thế giới

Sự phát triển của xã hội với việc xóa bỏ những tàn tích của tư tưởng phong kiến bó hẹp người phụ nữ trong gia đình đã tạo cơ hội cho rất nhiều phụ nữ Việt Nam được lao động, cống hiến, và đạt được những thành tựu to lớn. Họ đã trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam nói riêng và nhân dân nói chung. Hãy cùng tìm hiểu danh sách những phụ nữ nổi tiếng Việt Nam được vinh danh trong danh sách những người nổi tiếng thế giới nhé.