≡ 》 Her Beauty
5 cách khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn! | Her Beauty

5 cách khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn!

Một phụ nữ đẹp không có nghĩa là một phụ nữ hấp dẫn bởi khuôn mặt đẹp chỉ gây ấn tượng ban đầu. Và khi ấn tượng ban đầu ấy qua đi thì những yếu tố khác lại là “chìa khóa” để bạn có thể khiến những người khác phái muốn gặp lại bạn. Kể cả khi bạn không phải thật sự “sắc nước hương trời”, nhưng bạn vẫn có thể trở nên hấp dẫn trong mắt người đối diện.