≡ 》 Her Beauty
7 bước nhỏ để học cách yêu lấy cơ thể của bạn | Her Beauty

7 bước nhỏ để học cách yêu lấy cơ thể của bạn

Con đường đến với hình ảnh cơ thể tích cực không phải là một hành trình một công thức phù hợp với tất cả. Điều này không có gì là khó hiểu bởi vì chúng ta mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Và việc học cách yêu lấy bản thân cũng cần phải có thời gian, không nhất thiết phải chinh phục một sớm một chiều. Để tìm hiểu cách phấn đấu để có một hình ảnh bản thân tích cực, hãy tham khảo 7 bước nhỏ sau đây để học cách yêu lấy cơ thể của bạn nhé.