≡ 》 Her Beauty

นก-สินจัยระบุจุดยืน Save 112!

นักแสดงรุ่นใหญ่ “นก-สินจัย” เคลื่อนไหวอีกครั้ง เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ ใช้ข้อความระบุจุดยืนอย่างชัดเจนว่า Save 112 ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองร้อนแรง