6 สิ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะของคนไทยในอดีต – Her Beauty

6 สิ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะของคนไทยในอดีต

Advertisements

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมีการแบ่งชนชั้นของผู้คนมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งในสมัยก่อนจะมีการแบ่งชนชั้นของผู้คนที่ชัดเจนมากกว่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทำให้มีการแบ่งวรรณะของคนตั้งแต่ทาส ไพร่ ขุนนาง จนไปถึงราชวงศ์ และกษัตริย์ ซึ่งสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะแต่ละอย่างก็ล้วนสามารถใช้ในการแบ่งแยกคนเป็นชั้นต่าง ๆ ได้ และในบทความวันนี้ พวกเรามี 6 สิ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะของคนไทยในอดีต มาฝากกันค่ะ

1. มงกุฎหรือเทียร่า

ในสมัยก่อนนั้น เครื่องประดับที่สวมใส่บนศีรษะนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกฐานะอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุด เพราะมีแต่คนในราชวงศ์เท่านั้นที่จะ  มีสิทธิ์ที่จะสวมใส่ได้ ซึ่งมงกุฎ หรือเทียร่านั้นก็มีรายละเอียดที่แตกต่างออกไป เพราะยิ่งมียศสูงเท่าไหร่ รายละเอียด หรือมีการตกแต่งด้วยอัญมณีก็มากขึ้นไป

2. ชฎา

ชฎามีเรียกดั้งเดิมคือ ลอมพอก ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ก็ได้มีเรื่องวิจารณ์เกี่ยวกับการที่ลิซ่าใส่เครื่องประดับศีรษะที่คนเข้าใจว่าเป็นชฎา ทำให้เกิดเรื่องวิจารณ์ครั้งใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งจริง ๆ แล้ว ชฎามาจากการแต่งกายของชาวเปอร์เซีย แล้วได้เข้ามาในไทยผ่านการค้าขาย และอีกนัยหนึ่ง ในสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นคนใส่ชฎาในละครโขน ทำให้คนคิดว่าชฎาเป็นเครื่องประดับของเทพ ทำให้  ชนชั้นกษัตริย์ และขุนนางนำชฎามาเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกตำแหน่ง และยศ

3. สีของเครื่องแต่งกาย

สีของเสื้อผ้าในสมัยก่อนนั้นได้จากการย้อมสีของวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งกว่าจะได้แต่ละสีนั้นก็ต้องผ่านกรรมวิธีมากมายกว่าจะได้มาเป็นผ้าที่มีสีสวย โดยในสมัยก่อนสีม่วง และสีโทนฟ้า จะถูกใช้ในชนชั้นสูง และขุนนาง เนื่องจากเป็นสีที่ย้อมยากที่สุด เราจึงไม่ได้เห็น  คนทั่วไปได้ใส่กัน

4. ครุย

Loading...

ชุดครุยในปัจจุบันเราจะพบในการแต่งกายของอัยการ ผู้พิพากษาในชั้นศาล และใช้เป็นเครื่องแต่งกายในวันที่สำเร็จการศึกษา และเรา จะพูดกันอยู่บ่อยครั้งว่า ชุดครุยคือของสูง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เราได้รับมาจากชาวตะวันตกอย่างชัดเจน เพราะปรากฏหลักฐานว่าชนชั้นปกครองในสมัยก่อนของต่างประเทศนั้นก็สวมใส่ชุดครุย คลุมยาวขณะที่ปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นผู้ที่สวมใส่ชุดครุยจึงเป็นผู้ที่อยู่ใน  ชนชั้นปกครองในสมัยก่อน

5. ลายผ้า

แน่นอนว่า สตรีในสมัยก่อนนั้นสวมใส่ผ้าที่แตกต่างการออกไป และส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผ้าทอมือที่ถักทอด้วยงานฝีมือล้วน ๆ และยิ่งสตรีที่อยู่ในชนชั้นที่สูงขึ้นไป ลายของผ้าก็จะดูซับซ้อน และจะต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเฉพาะเพียงเท่านั้น และมากกว่านั้น ยังมีลวดลายของผ้า    ที่จำกัดไว้เฉพาะราชวงศ์เพียงเท่านั้นอีกด้วย

6. การศึกษา

แม้ว่าคนไทยในปัจจุบันจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้น แต่ในสมัยก่อนมันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนธรรมดาเลย เพราะการศึกษานั้นถูกสงวนไว้สำหรับผู้คนในชนชั้นปกครองเพียงเท่านั้น และสำหรับครอบครัวที่มีฐานะ หรือยศสูง ๆ ขึ้นไป หรือ  ลูกเจ้าก็จะมีโอกาสที่ได้ไปร่ำเรียนที่ต่างประเทศ แล้วกลับมาสืบทอดตำแหน่งฐานะต่อไป

Advertisements