≡ 》 Her Beauty

6 cách duy trì sức khỏe của bạn sau dịch Covid-19

Trong khi virus Corona vẫn đang hoành hành ở nhiều nước trên thế giới, Việt Nam được xem là đã khống chế dịch thành công. Vậy, liệu Việt Nam đã hoàn toàn an toàn? Và bạn cần làm gì để duy trì sức khỏe khi quay lại nhịp sống bình thường trong một giai đoạn mới?