≡ Gigi Hadid 》 Her Beauty

Gigi Hadid mang thai con đầu lòng với Zayn Malik

Gigi Hadid và Zayn Malik đã có một chuyện tình đầy trúc trắc. Chuyện tình của họ bắt đầu một cách khá bốc đồng và tất cả chúng ta đã đều bất ngờ khi biết tin họ hẹn hò với nhau, nhưng kể từ năm 2015, mối tình của họ đã liên tục lúc hợp rồi tan khá nhiều lần. Có vẻ như họ đã hợp tan thêm một vài lần nữa kể từ đó, và chỉ mới đầu năm nay, mọi người lại thấy họ sánh bước cùng nhau và không ai biết chắc họ chỉ còn là bạn hay đã quay lại với nhau. Và bỗng nhiên tin đồn mang thai bắt đầu lan truyền.