≡ 》 Her Beauty

Những sao Việt kết hôn với người nước ngoài

Có rất nhiều sao Việt đã kết hôn với người nước ngoài. Trong số họ, có những những người đã tìm kiếm được một nửa đích thực của mình và viên mãn với cuộc sống hiện tại nhưng ngược lại cũng có những người đã phải dừng bước.